Notícies

ERACING TEAM, forma part d'un dels nostres projectes de patrocini.

Vanderlande, dins del conveni de Càtedra d’empresa Vanderlande UPC, i l’equip eRacing ETSEIB, han decidit unir els seus camins en forma de patrocinador principal per als dos pròxims anys. Durant aquest període, potenciarem el nostre viatge cap a la sostenibilitat i la millora de la vida de les persones.

L’equip eRacing està integrat per estudiants de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barce- lona (ETSEIB, UPC). El seu objectiu és dissenyar, fabricar i posar en marxa una motocicleta electrica de competició completament funcional.

L’equip eRacing ETSEIB prendrà part en la competició internacional MotoStudent®, on equips de tot el món competiran per la victòria final.

Guanyadors TFG Challenge i TFM Chanllenge 2022-2023

TFG Challenge
Primer Premi: Emma Armenter González, “Disseny d’un mòdul dummy escàner XR per a la realització de FAT (Factory Acceptance Test)” (dirigit per Nunzia Alessandra Semeraro); https://upcommons.upc.edu/handle/2117/385870

Segon premi: Adrià Ibáñez Boix, “Visión por computador para prevención de impactos con aves” (dirigit per Alberto Burgos Plaza i Francisco Javier Mora Serrano)

TFM Challenge
Primer premi: Kamal El Mekrani Ibn Yakhlef, “Migración de Profinet a AS-i 5 para líneas compactas de escaneado automático de equipaje de mano” (dirigit per Alejandro Bachiller Matarranz i Marc Mateo Rodríguez)

Segon premi: Iván Serrano González, “Diseño de un sistema de entrega de bandejas para una línea automática de escaneado de equipaje de mano” (dirigit per Lluís Andreu Garbayo); https://upcommons.upc.edu/handle/2117/384804